Med over 40 års erfaring i behandling og relationsarbejde
tilbyder jeg dig en effektiv og professionel behandling,
der gør en forskel.

Jarl Wendt

Jarl Wendt

Tlf. nr.: 61 60 47 47

Er du blevet afhængig af :

Alkohol

Hash eller andre Rusmidler,

Så gør noget ved det nu !!!!

 

Tilbudet kan omfatte !

Kognitiv & metakognitiv misbrugsbehandling

Klinisk hypnoseterapi

Selvhypnose – mindfulness – meditation –

Individuelle psykoterapeutiske samtaler

Par og familiesamtaler.

Fra Patient til Person

I Klinik Samklang Silkeborg, møder vi en del mennesker som kommer fordi at de på hver deres måde har fået skabt en rigtig dårlig fortælling om dem selv, ( og med god grund ) ikke fordi den dårlige fortælling er objektiv sandhed, men fordi, at det er den fortælling som vi har lært at tilpasset os.

Det er vores oplevelse, at de fleste har adopteret starten på den dårlige fortælling allerede i de aller tidligste barndomsår, hvor barnet er blevet krænket på både integritet og myndighed, følt sig forkert og ydmyget, dum eller utilstrækkelig og uden respekt for personlige kompetencer og egen evne til beslutninger.

Mange giver udtryk for at kærlighed, nærvær, omsorg, berøring og anden positiv kontakt, oftest opstod som en slags belønning for en særlig positiv indsats eller tilpasning til autoriteterne omkring dem, mere end som en naturlig konsekvens af at være medlem af en familie eller et slægtsskab som omsorgsfuldt og kærligt skabte vækst, trivsel og anerkendelse hos alle.

Det giver sjældent mening at gro fast i bitterhed, sorg og smerte over de vilkår som man nu har mødt i sine barne / ungdomsår og senere i sit voksenliv—men tro på at alle har ydet deres bedste.

At ingen bevidst har ønsket at være hverken onde, ydmygende eller nederdrægtige, men faktorer som samtid — ( moral og etik, måske religiøse forhold, vaner og traditioner, sociale forhold, økonomiske forhold og afmagtsfølelse mv. ) alt sammen har været en medvirkende årsag til,at livet blev formet som det nu blev, på godt og ondt.

Med ovenstående som udgangspunkt er det også en mere forløsende og en mindre smertefuld proces at nå til en tilgivelse af andre, og ikke mindst af sig selv.

Vi kan tilbyde dig samtaler med nærvær og empati i en gensidig respektfuld relation hvor vi kan arbejde med den traditionelle psykoterapeutiske samtale som udgangspunkt og / eller benytte os af klinisk hypnoseterapi – helt efter dit ønske.

Endelig kan vi også tilbyde samtaler i en anderledes kontekst og form :

Walk and Talk –   Se mere her !!

 

RECOVERY

At komme sig over at have levet efter den dårlige og forkerte fortælling i måske mange år og skabe en anden.
At komme sig over en sindslidelse eller en svær depression og få magt over livet igen.
At komme sig over afhængighed eller misbrug og få magten over egne beslutninger igen.

Misbrug eller afhængighed er ikke en sygdom hvor man sidder hjælpeløst fast og hvor man bliver fastholdt som kronisk patient i sit eget liv, det er meget ulykkeligt når nogen får indkodet den fortælling. Misbrug og afhængighed er en tilstand som kan ændres når de rette betingelser er til det, og når du er parat til få skabt mening med dit liv.

Ingen ønsker at være misbruger eller afhængighedsperson hvis de får skabt de rette betingelser og tilbud om at finde vej til noget som er bedre.

Alle har deres personlige tempo og vej til deres – RECOVERY