Med over 40 års erfaring i behandling og relationsarbejde
tilbyder jeg dig en effektiv og professionel behandling,
der gør en forskel.

Jarl Wendt

Jarl Wendt

Tlf. nr.: 61 60 47 47

Supervision til enkelt personer eller grupper

 

Det overordnede formål med supervisionen er at hjælpe supervisanden til en større grad af forståelse og afklaring af den præsenterede problemstilling. Formålet er ligeledes, at resten af gruppens medlemmer uddrager læring og faglig/kompetencemæssig udvikling ved at lytte til og reflektere over det, der tages op i supervisionen.

Det er således ikke kun det gruppemedlem der har ”sin sag” på, der profiterer af supervisionen – det er hele gruppen. Supervisors opgave er primært at tage vare på supervisionsprocessen og sikre, at der opstilles muligheder for at uddrage læring og udvikling. I enkelte tilfælde kan der også være behov for decideret ekspertsupervision, hvor supervisor i højeregrad tilbyder handlingsanvisninger og / eller rådgivning på baggrund af en konkret sag.

Hvordan foregår supervisionen ?

Supervisionen tilrettelægges på baggrund af problemstillingen og gruppens ønsker. Supervisionen foregår som regel på den måde, at supervisor fører en samtale/interviewer den supervisand, der ønsker hjælp. Resten af gruppen fungerer som reflekterende team, der efter aftale inddrages til reflektion af supervisor. Supervisionen tilrettelægges oftest som et forløb, hvor supervisor mødes med gruppen i 2-3 timer med aftalte mellemrum. Det er supervisors opgave at introducere gruppen til den anvendte metode, ligesom det er supervisors opgave at styre supervisionen.