PortrætJarl_01

Jarl Wendt

Tlf. nr.: 61 60 47 47

Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug i Silkeborg

Det kan være rigtig svært at komme ud af et misbrug, uanset om det er et stofmisbrug, alkoholmisbrug eller et hashmisbrug. Misbrug eller afhængighed er ikke en sygdom hvor man sidder hjælpeløst fast og hvor man bliver fastholdt som kronisk patient i sit eget liv – det er meget ulykkeligt når nogle får indkodet den fortælling. Misbrug og afhængighed er en tilstand som kan ændres når de rette betingelser er til det, og når du er parat til få skabt mening med dit liv.

Vi tilbyder derfor en alternativ behandling til dem som ønsker et liv uden afhængighed.

Vi tilbyder en alternativ misbrugsbehandling

De forskellige misbrugsbehandlinger vi tilbyder er: 

  • Kognitiv & metakognitiv misbrugsbehandling
  • Klinisk hypnoseterapi til misbrugsbehandlinger
  • Selvhypnose, mindfulness og meditation til misbrugsbehandling
  • Individuelle psykoterapeutiske samtaler
  • Par- og familiesamtaler

I Klinik Samklang Silkeborg, møder vi en del mennesker som kommer fordi, at de på hver deres måde har fået skabt en rigtig dårlig fortælling om dem selv – ikke fordi den dårlige fortælling er objektiv sandhed, men fordi, at det er den fortælling som vi har lært at tilpasse os. Denne fortælling kommer oftest fra de tidlige barndomsår, hvor barnet måske har følt sig forkert, dum, ydmyget eller utilstrækkelig. Det giver sjældent mening, at gro fast i bitterhed, sorg og smerte over de vilkår som man nu engang har mødt i sine tidligere år livet – man skal derimod tro på at alle har ydet deres bedste. 

Med ovenstående som udgangspunkt, er det også en mere forløsende og en mindre smertefuld proces at nå til en tilgivelse af andre – og ikke mindst af sig selv.

Hvad indebærer vores behandling mod alkoholmisbrug og stofmisbrug?

Vores misbrugsbehandlinger indebærer samtaler med nærvær, empati og ikke mindst en gensidig respektfuld relation, hvor vi som udgangspunkt arbejder med den traditionelle psykoterapeutiske samtale. Alt efter dit ønske, kan vi også benytte hypnoterapi og klinisk hypnose som behandlingsmetode.

På klinikken tilbyder vi også en anderledes samtaleterapi som vi kalder “Walk and Talk” – denne behandlingsform er også en mulighed ved misbrugsbehandling. Klik her og læs mere om Walk and Talk!