PortrætJarl_01

Den meditative, spirituelle og sanselige oplevelse.

Forestil dig, at vi flytter samtalen, ( det terapeutiske rum ) fra klinikken til naturen. Fylder lungerne med frisk ilt, øger puls og åndedræt.

Frisk luft og sollys, særligt i vintermånederne, fremmer koncentration, overblik og generel tilfredshed. Kroppen tænker bedre, når den er i bevægelse.

Ved at bevæge sig i naturen falder kroppens stress hormoner, og din krop går i en restitutions tilstand.

Walk and talk sætter gang i endorfiner, serotonin og andre lykkehormoner.

Bare det at bevæge sig i naturen, skaber større rum for at forløse tanker – bryde ud af gamle vaner og mønstre og styrke evnen til reflektion, nærvær og fordybelse.

Solvitur ambulando

Omkring 400 år før vores tidsregning, skabte græske Diogenes ordsproget : Solvitur ambulando, som har den betydning, at alt løser sig, når du bevæger dig i naturen – jo mere at du går, jo mere får du gjort.

En Walk and talk session vil typisk være på 1 til 2 timers varighed.

Turens længde aftales individuelt med den enkelte klient, men vil typisk være 3 til 6 km.