Fysiurgisk Massage (Både med og uden Sundhedsforsikring)

Nada behandling

Posturologi

Akupunktur

rab-logo-3

Bo Albrechtsen

Baggrund

Mit ønske om at skabe positiv forandring, vækst og mere overensstemmende mening i mit liv og arbejdsliv, er baggrunden for at jeg besluttede mig for at tage en uddannelse som alternativ behandler i en moden alder.

Valget af fysiurgisk massage som fagdisciplin er fremkommet dels som et interessefelt men i særdeleshed igennem personlig udvikling, forandring og tænkemåde.

Jeg har haft det privilegie at kunne følge denne livsændring og proces sammen med min kollega og ægtefælle, og sammen har vi kunnet finde større harmoni, samklang og livskvalitet i vores arbejde og liv i hele taget.

En nødvendig og udviklende forandring, som skaber daglig mening.

Klientforløb

Jeg opsøger viden og indsigt om den forestående behandling igennem en omhyggelig dialog og samtale hvor klientens behov og ønsker om forandring tydeliggøres.

Det er i særdeleshed vigtigt som grundlag for en præcis “diagnose ” – evt. forebyggelse,og et professionelt behandlingsarbejde og resultat.

For nogle klienter kan livsstil, vaner og belastninger, stress, psykiske tilstande og måske monotome arbejdsstillinger og bevægelser være baggrund og årsag til dysfunktioner på bevægapparatet, og utilsigtet nedslidning, evt.skader og ubehag.

Etik og metode

Med ønsket om at tilbyde et holistisk behandlingsforløb for de fleste af vores klienter, i særdeleshed i vores ambulante længerevarende tilbud og hypnotisk gastrisk reduktion mv. er det naturligt og nødvendigt at vi samarbejder med flere samtidige fagdiscipliner. Vi arbejder efter et holistisk menneskesyn.

Et holistisk menneskesyn betyder, at mennesket betragtes som èn organisme, hvor det psykiske, kropslige, følelsesmæssige, spirituelle og sociale liv gensidigt påvirker hinanden.

Uddannelse, kurser og supervision

Lægeeksamineret fysiurgisk massør
Lægeeksamineret massageterapeut (RAB-godkendt)
Kursus i columna terapi
Kursus i bækken problematikker
Kursus i øreakupunktur
Kursus i NADA
Kursus i posturologi
Kursus i 7. Path selvhypnose, meditation og egenterapi.
Egenterapigruppe – 7. Path – 2012.
Registreret Akupunktør (RAB-godkendt)

Kurser som betingelse for RAB godkendelse:

200 timers anatomi og fysiologi
100 timers sygdomslære
50 timers almen psykologi
50 timers kendskab til andre alternative behandlingsformer
12 timers udvidet førstehjælp