PortrætJarl_01

Jarl Wendt

Tlf. nr.: 61 60 47 47

Hypnose i Silkeborg

Hypnose er en stærkt og kraftigt behandlingsmetode, der gennem din underbevidsthed er i stand til at ændre destruktive tankemønstre. Er du i tvivl om hvorvidt hypnose er noget for dig? Læs mere her eller kontakt mig!

Hvad kan hypnose hjælpe med?

Hypnoterapi kan anvendes i mange forskellige sammenhænge, blandt andet:

  • Hypnose mod angst eller fobier
  • Hypnose mod depression, krise, sorg og tristhed
  • Hypnose mod stress og belastning
  • Hypnose mod spiseforstyrrelser, overspisning og vægttab
  • Hypnose mod søvnproblemer
  • Hypnose mod selvskadende adfærd (cutting)
  • Hypnose mod relationsforstyrrelser

Hvad er hypnose?

Der er mange misforståelser og uvidenhed forbundet med hypnose og hypnoterapi. Nogle tror, at de nærmest er bevidstløse når de er i trance – dette er selvfølgelig ikke rigtigt. Jeg vil derfor gerne give dig en lille indsigt i, hvad  klinisk hypnose og hypnoterapi egentlig er.

Hypnose er en mental proces, som virker på et dybt forløsende niveau. Det er altså en metode som udnytter nogle helt naturlige iboende evner i mennesket – nemlig evnen til at være dybt afslappet og koncentreret på en og samme tid. Grunden til, at det er en effektivt metode er fordi at dit underbevidste sind netop er modtagelig over for de positive forslag som hypnoterapeuten giver dig. Når du er i hypnose er du selvfølgelig hele tiden ved fuld bevidsthed og kan derfor også høre alt, fornemme alt og svare på alle eventuelle spørgsmål – du har altså stadig kontrollen selv.

Der er flere dybder af hypnose. Nogle klienter kommer kun i en let hypnose, og kan efterfølgende være i tvivl om hvorvidt de egentlig var i hypnose. Andre klienter kommer i så dyb hypnose, at de måske tror at de har sovet. Mange oplever også at de svinger mellem disse to stadier, men stort set alle kan huske hvad der er blevet sagt under hypnosen. 

Hvordan foregår hypnose?

Hypnoterapien foregår således, at vi først starter med at have en samtale hvor rammerne for hypnosen bliver sat og vi finder mulige måder at gribe hypnosen an på. Herefter starter selve hypnosen hvor du vil komme ind i en meget dyb og afslappet tilstand – og gennem denne tilstand vil jeg være i stand til at give dig forskellige instruktioner og forslag til underbevidstheden. Disse instruktioner påvirker sindet således, at det kan ændrer uønskede gamle overbevisninger, tanker og følelser til nye og mere konstruktive og vækstskabende muligheder fremover. 

Når hypnosen er færdig bliver du på en blid og behagelig måde ledt tilbage til virkeligheden igen. Du får selvfølgelig den tid du skal bruge så du kommer tilbage og har det behageligt, inden du bevæger dig ud i hverdagen igen!

Hypnoterapi kombineret med NADA øreakupunktur

Vi tilbyder de fleste der skal i hypnose og hypnoterapi, en supplerende NADA behandling. Det har nemlig vist sig, at netop kombinationen af en NADA behandling inden hypnosen har en særdeles gavnlig effekt på klientens evne til at slappe af og være koncentreret. NADA behandlingen er ligeledes med til at fastholde den hypnoterapeutiske effekt over længere tid.