Human Balance – Klinik Samklang Silkeborg er opstået med den baggrund og den idè, at vi sammen kan udrette noget som er bedre.

Bedre for vores klienter, bedre for os.

Sammen kan vi tilbyde et langt bredere og mere kvalitativt behandlingstilbud som sikre vores klienter optimale betingelser.

Et møde med professionelle fagfolk som samarbejder om at tilbyde den absolut bedste, effektive og grundige behandling.

Vi dygtiggør os løbende i vores samarbejde igennem efteruddannelse, kurser, supervision, egenterapi og følger ny forskning, faglig udvikling og forandring.

Vi er ikke delt i to firmaer, men et firma med to overordnede fagdiscipliner:

Human Balance

– som til daglig tager sig mest af emner indenfor det fysiske – kropslige felt:
Zoneterapi, Massage, Nadabehandling, Smertebehandling mv.

Klinik Samklang

– som tilbyder:
Familie & Psykoterapi, Hypnose & Hypnoterapi, Supervision mv.

Med ønsket om at tilbyde et holistisk behandlingsforløb for de fleste af vores klienter, i særdeleshed i vores ambulante længerevarende tilbud og hypnotisk gastrisk reduktion mv. er det naturligt og nødvendigt at vi samarbejder med flere samtidige fagdiscipliner.

Derfor arbejder vi efter et holistisk menneskesyn som tænker på

“det hele menneske” og betragter mennesket ud fra det synspunkt:

At et menneske kun kan fungere, hvis vi tager alle menneskets behov i betragtning.

Et holistisk menneskesyn betyder, at mennesket betragtes som èn organisme, hvor det psykiske, kropslige, følelsesmæssige, spirituelle og sociale liv gensidigt påvirker hinanden.

Der vil opstå trivselsproblemer, når det holistiske verdensbillede og menneskesyn tilsidesættes.

De der er mest udsatte, er de, der på forskellig vis føler sig klientgjorte i en form for “behandlingssituation”.

Enten i kraft af en fastlåst diagnose, hvor individet oplever sig som identificeret med diagnosen – eller i kraft af en social position, hvor individet bliver identificeret eller fastlåst med en stereotyp udgave af en social profil.

Vi tror på, at alle mennesker har deres egen vej og tempo til forandring, vækst, helse og udvikling – skabt i meningsfulde relationer med andre.

Vi tror på, at alle mennesker har deres helt egen vej og mulighed for at ” komme sig ” – Recovery, når de rette betingelser er tilstede.